Business Analyst

Onze markt is op vele fronten in transitie. Door verdere digitalisering verandert de behoefte van de eindgebruikers. Dit leidt tot andere assortimenten, verschuivingen binnen de bestaande verkoopkanalen, nieuwe toetreders en partijen die zich terugtrekken uit de markt. Door deze veranderingen in de markt ontstaan er voor Quantore ook kansen waarbij wij direct willen gaan leveren aan grote eindgebruikers.

Een goed inzicht hebben in de kosten en de margebijdrage van producten, assortimenten, klanten, leden en ledengroepen is binnen een coöperatie cruciaal, zeker bij grote veranderingen. Daarvoor maken we gebruik van onze eigen data en van marktinformatie. Ook willen we onze leden en klanten beter commercieel ondersteunen door het beschikbaar stellen van de juiste advies verkoopprijzen. Binnen de commerciële afdeling zijn we op zoek naar een (fulltime/parttime) kandidaat voor de functie van: Business Analyst.