Kwaliteit en ISO

Om als kantoorgroothandel de beste te zijn voor onze leden, vinden wij het belangrijk een hoog kwaliteitslevel te hanteren. Daarom hebben we onze procedures uitvoerig beschreven en vinden we het belangrijk om continu de kwaliteit van onze productie te blijven meten. Ook voeren wij jaarlijks een ledentevredenheidsonderzoek uit. Op basis van deze resultaten blijven wij ons verder ontwikkelen.

ISO certificaten

Daarnaast zijn wij in het bezit van het ISO 9001:2015 en het ISO 14001:2015 kwaliteitscertificaat. De ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit certificaat is een transparante bevestiging van betrouwbaarheid. In het kort staat de ISO 9001- norm voor: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. De ISO 14001:2015 beschrijft de standaard omtrent milieuprestaties en toont de internationale kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan.

Deze certificaten zijn verstrekt aan Quantore B.V. en zijn niet van toepassing op bij Quantore aangesloten leden. De certificaten mogen derhalve dan ook niet op communicatiekanalen van leden gepubliceerd worden.