Duurzaamheid

CO2-beleid

CO2-Prestatieladder

Quantore zet momenteel belangrijke stappen om haar CO2 uitstoot te reduceren. Het doel is om het CO2 bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder te behalen. Dit certificaat laat zien dat een bedrijf actief in zet op CO2-reductie.

De essentie van de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een effectief duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven helpt bij het verminderen van hun CO2-uitstoot en kosten. De Ladder wordt toegepast in zowel bedrijfsvoering, projecten als de gehele keten, waarbij het fungeert als zowel een CO2-managementsysteem als een instrument voor aanbestedingen.

Bedrijven die de certificering volgens de CO2-Prestatieladder behalen, zullen dit ervaren als een rendabele investering die zich terugverdient in de vorm van verminderde energiekosten, besparingen op materiaalgebruik en winst door innovatie.

Verschillende onderdelen

  • Inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO2-voetafdruk;

  • Reductie: het formuleren van effectieve doelstellingen voor CO2-reductie;

  • Transparantie: regelmatige en consistente communicatie met betrekking tot het CO2-beleid;

  • Participatie: betrokkenheid bij activiteiten binnen de branche gericht op het verminderen van CO2-uitstoot

Onze voetafdruk

De eerste stap om klimaatverandering tegen te gaan is het in kaart brengen van de CO2-voetafruk. In bijstaande grafiek is de footprint van Quantore te zien en op welke onderdelen de afgelopen tijd is gereduceerd. Benieuwd wat de CO2-voetafdruk van jouw bedrijf is? Bereken het via deze link.

Duurzaamheid voetafdruk

Doelstelling

Quantore streeft ernaar om in de toekomst haar footprint tot een minimum te beperken. Het bedrijf heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2026 90% van haar CO2 in scope 1 en 2 te reduceren. Dat ziet er verdeeld per scope als volgt uit:

  • Scope 1 (eigen wagenpark en gasverbruik): 90% reductie

  • Scope 2 (elektriciteitsverbruik) en business travels: 75% reductie

In het voortgangsdocument is aangegeven welke acties Quantore onderneemt om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De halfjaarlijkse rapportages geven de CO2-footprint inclusief de voortgang op de doelstelling weer.

Via deze link vind je ons voorgaande voortgangsdocument.

Participatie

Samen werken is belangrijk voor Quantore. Ook in de CO2-reductie, daarom werkt Quantore mee aan verschillende participatie projecten.

Quantore neemt sinds 1 oktober 2023 deel aan een werkgroep circulariteit om mee te denken over duurzaamheid en circulariteit vraagstukken uit de regio. Meer informatie vind je hier.

Wat kun je zelf doen?

Natuurlijk zijn er ook dingen die je in jouw kantooromgeving of winkel kunt toepassen om de CO2-uitstoot te verminderen.

  • Kijk of je lampen kunt vervangen door LED;

  • Houd de deur zoveel mogelijk dicht;

  • Kijk naar je reisbewegingen: welke reis bewegingen kun je vervangen door fiets of openbaarvervoer?;

  • Duurzaam inkopen.


Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder, de voortgang van andere bedrijven of om zelf te certificeren, kun je terecht op de website van SKAO: www.co2-prestatieladder.nl.