Duurzaamheid betekent voor Quantore toekomstbestendigheid in de breedste zin

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij Quantore hoog in het vaandel. De coöperatie bestaat al meer dan 100 jaar en wil graag nog minimaal 100 jaar door. Dat dwingt ons nu keuzes te maken, die goed zijn voor toekomstige generaties. Vanuit de coöperatieve gedachte dat je samen verder komt dan alleen, nemen we verantwoordelijkheid naar medewerkers, leden en klanten, leveranciers en onze omgeving.

In onze strategie hebben we een aantal speerpunten geformuleerd ten aanzien van duurzaam en verantwoord ondernemen:

  • Verscherpte focus op duurzaamheidsdoelstellingen in bedrijfsvoering en assortimenten, om zo de duurzaamheid van Quantore continu te kunnen blijven verbeteren;

  • De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn hierbij onze leidraad;

  • We meten van onze duurzaamheidsdoelstellingen middels de methodiek van EcoVadis;

  • Alignement van bedrijfsdoelstellingen op het Triple Bottomline-principe: people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst);

  • Vergroten bewustwording en kennis bij medewerkers, leden, leveranciers en overige stakeholders;

  • Inzetten op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers.

Bekijk het duurzaamheidsverslag

Duurzaam betekent voor Quantore toekomstbestendigheid in de breedste zin. Wat dit precies inhoudt, lees je in het Quantore Duurzaamheidsverslag.

Duurzaamheidsverslag

Milieucertificeringen

Quantore heeft verschillende certificaten behaald om de duurzaamheidsinspanningen onafhankelijk te laten beoordelen.

Ecovadis

Quantore is gecertificeerd door de instantie EcoVadis. EcoVadis is een organisatie die bedrijven scoort en stimuleert te verbeteren op het gebied van duurzaamheid in de aspecten:

  • Milieu

  • Arbeids- en mensenrechten

  • Bedrijfsethiek

  • Duurzaam inkopen

Ecovadis

Bronzen medaille en doelstellingen

Quantore gebruikt de methodiek van EcoVadis voor het meten en verbeteren van de interne duurzaamheid. Op de rand van 2022 heeft Quantore een bronzen medaille behaald voor het duurzaamheidsprogramma binnen het scoresysteem van EcoVadis. Initieel was 2022 voor Quantore het jaar van de nulmeting en was de doelstelling bepaald om minimaal brons te scoren in 2024. Aangezien Quantore deze bronzen rating al in 2022 heeft behaald, is nu de doelstelling gesteld om in 2023 zilver en in 2024 de gouden rating te behalen.

ISO

Quantore is in het bezit van het ISO 9001:2015 en het ISO 14001:2015 kwaliteitscertificaat. De ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit certificaat is een transparante bevestiging van betrouwbaarheid. In het kort staat de ISO 9001- norm voor: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. De ISO 14001:2015 beschrijft de standaard omtrent milieuprestaties en toont de internationale kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan.

FSC® en PEFC certificaat

Sinds 2014 beschikt Quantore over een FSC- en PEFC-certificaat. FSC (licentienummer C123863) en PEFC zijn keurmerken die staan voor een duurzaam bosbeheer. Dit houdt in dat we de Quantore private label producten volgens de juiste standaarden produceren. Ook tonen wij door middel van het keurmerk op onze verpakkingen (en in andere communicatie) aan dat we een serieuze verantwoordelijkheid nemen in het beheren en behouden van onze bossen.

FSC PEFC

Leveranciers

Het bepalen van de milieuvriendelijkheid van producten hangt grotendeels af van de keurmerken die ze dragen en het duurzame gedrag van de leverancier. Quantore heeft maatregelen genomen om dit aspect verder vorm te geven door de opstelling van een Code of Conduct en het partnerschap met EcoVadis.

Code of Conduct

In de Code of Conduct staat beschreven wat Quantore belangrijk vindt voor een duurzame, veilige en toekomstbestendige werkomgeving en hoe ze dit ook verwacht bij de leveranciers. Deze Code of Conduct is een standaard onderdeel van het contract. Bekijk hier de Code of Conduct.

EcoVadis

Naast de Code of Conduct vraagt Quantore ook aan haar belangrijkste leveranciers om zich aan te sluiten bij EcoVadis. De komende jaren heeft Quantore, naast het laten groeien van de eigen score, ook het doel om het aantal leveranciers met een EcoVadis beoordeling verder te laten groeien.

Kracht van samen

Quantore zet haar expertise en ervaring graag in om leden te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en aanbod naar hun klant.

Dit doet Quantore onder meer door het vergroten van het aandeel duurzame artikelen in bestaande assortimenten en private labels en het toevoegen van artikelen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Om leden en hun klanten te helpen een verantwoorde keuze te maken, worden verantwoorde producten in de assortimentscommunicatie en binnen het bestelplatform aangeduid als verantwoorde keuze. Zo is het eenvoudig voor de ondernemer en zijn klant om de meest verantwoorde keuze te maken.

Duurzaamheid