100 jaar Quantore

Samen sterk staan. Dat gedachtegoed ligt aan de basis van de coöperatie Quantore. In 1920 ontstonden de eerste samenwerkingsverbanden in de kantoorvakbranche, opgericht om door gezamenlijke inkoop een betere prijs en betere condities te krijgen dan individueel mogelijk is. En dát gedachtegoed ligt nog steeds aan de basis van de coöperatie.

Beurs Kwinto Stumpel

De start van de coöperatie

100 jaar geleden werd de eerste stap gezet, op weg naar de organisatie zoals hij nu is. Quantore is gevormd uit een groot aantal coöperatieve inkoopverenigingen. Ieder met hun eigen geschiedenis en achtergrond, allen gericht op synergie. Kleine inkoopclubs gingen op in grote inkooporganisaties en sinds 2002 bestaat de naam Quantore. We zijn trots op onze rijke historie.

Onze tijdlijn

Na de start in 1920 heeft de coöperatie veel mooie stappen gezet. We nemen je graag mee in de weg die is afgelegd.

Tijdlijn

1919: oprichting Kwinto

De geschiedenis van Quantore start in het voorjaar van 1919. Kwinto plaatst een advertentie met de titel ‘Inkoop-Combinatie’. Dat leidt tot enthousiaste reacties van collega kantorvakhandelaren. Op 29 mei wordt Kwaliteit Wint Overal, oftewel Kwinto, opgericht. Helaas kunnen we de oprichting van Kwinto niet als start van de coöperatie zien. Officieel schreef Kwinto zich pas in 1946 in het handelsregister in.

Het assortiment van Kwinto? Kwinto begon met het gezamenlijk inkopen van artikelen als vulpenhouders (Waterman- Swan), ordners, Amerikaanse inktkokers, Perry pennen en potloden. Ook onder het eigen merk werden kantoorartikelen verkocht. Kwinto gummi, schoolpotloden, kantoorpotloden, blokken, enveloppen, vulpenhouders, bankpost, tekentafels, kalenders en agenda’s.

1920: oprichting Veneka

De oorsprong van Quantore ligt bij de oprichting van Kwinto en Veneka. Omdat Veneka zich in 1920 officieel inschrijft in het handelsregister, zien we dat als de officiële start van de coöperatie Quantore. Ook Veneka start snel met de gezamenlijke inkoop van artikelen en met de verkoop van het eigen merk. Tot het assortiment behoorden Veneka pasta, huishoudboekjes, tekenpapier, potloden, bankpost met eigen watermerk, blocs, enveloppen, vloeikarton, passerdozen, luxe post en zelfs Veneka zeep.

Funfact!

De inkoop van kantoorartikelen artikelen kende in de tijd van Kwinto en Veneka een heel andere werkwijze dan we nu hanteren. De inkoop werd namelijk bij één lid neergelegd, die zorgde voor de aanschaf en de verspreiding van de artikelen onder de leden. Hiervoor kreeg het lid een vergoeding. Zeker de eerste 15 jaar hield deze werkwijze stand.

1921: het eerste magazijn

Opmerkelijk is dat Veneka al in 1921 een locatie toewijst als magazijn. In Rotterdam. Hierdoor kan meer voorraad ingekocht worden, wat voordelen heeft op het gebied van inkoop en kosten. Daar blijft Veneka gevestigd tot zij in 1928 verhuizen naar Nijmegen.

1933: oprichting NECO

Op 4 maart 1933 besluit één van de Kwinto-leden om een nieuwe inkoopvereniging op te starten. Hij stuurt een brief naar een aantal kantoorvakhandelaren en binnen twee weken wordt de Nederlandsche Combinatie van Kantoorboekhandelaren, ofwel NECO, opgericht in Den Haag. Twee weken later komen de leden voor de eerste keer samen en plaatsen ze de eerste bestelling: closetpapier.

1951: oprichting CIB

Na de Tweede Wereldoorlog komt voor de inkoopverenigingen een periode van financiële tegenslagen en wederopbouw. Tijdens de aarzelende groei van de naoorlogse economie starten een aantal kantoorboekhandelaren een nieuwe inkooporganisatie: Centraal Inkoop Bureau voor de kantoorboekhandel (CIB). Deze organisatie richtte zich voornamelijk op de wat kleinere kantoorboekhandels.

Leveranciers in de kantoorbranche zijn niet blij met de oprichting van het CIB en de bedrijfsvereniging boycot de club. Leden van de bedrijfsvereniging mogen niet aan het CIB leveren. Gelukkig keert het tij in 1959 doordat leveranciers Atlanta en Parker de boycot doorbreken. Hierdoor kon het CIB vanaf de jaren 60 verder groeien.

1963: oprichting Consorpa bvba

Consorpa bvba wordt opgericht als samenwerkende vennootschap, die is ontstaan uit een aantal Belgische papierhandels. Consorpa huurt een klein magazijn in Antwerpen en zwaait de scepter op de Belgische markt. De manier van inkopen was destijds bijzonder: leden verzamelden bij Consorpa zelf hun goederen in het magazijn.

Het ledental steeg snel. Eerst binnen de provincie Antwerpen, daarna in heel Vlaanderen van Oostende tot Maaseik.

1966: oprichting RIC

In 1966 komt er een nieuwe speler bij: RIC, de afkorting van de Coöperatieve Rotterdamse Inkoopvereniging voor de Boek- en Kantoorboekhandel en Speelgoedhandel. Over deze inkoopvereniging is helaas niet veel informatie bekend.

1972 en 1991: groei ledenaantal Veneka

De leden van Kwinto gaan in 1972 over naar Veneka. In 1991 komen daar nog eens 24 leden van het RIC bij. Dat betekent een groei voor Veneka. Het pand in Wijchen wordt te klein en te onoverzichtelijk. Daarom koopt Veneka een stuk grond op het industrieterrein in Beuningen. In 1991 nemen zij het nieuwe pand in gebruik.

1999: Neco-leden naar Veneka, Consorpa-leden naar CIB

Alle leden van Neco treden toe tot Veneka, waarna Neco wordt opgeheven. In hetzelfde jaar gaan de leden van het Belgische Consorpa over naar het CIB. Hierdoor blijven Veneka en CIB als de twee grote inkooporganisaties bestaan.

2001: fusie Veneka en CIB

Veneka en CIB fuseren tot CIB-Veneka U.A. Twee jaar later worden ook het magazijn en het kantoor van het CIB en Veneka samengevoegd.

2002: naamswijziging CIB-Veneka naar Quantore

In 2002 wijzigt CIB-Veneka haar naam in Quantore U.A. Daar wordt de eerste keer de naam Quantore gebruikt.

2019: uitbreiding aan de Zilverwerf in Beuningen

In oktober 2019 neemt Quantore de uitbreiding van het distributiecentrum in gebruik. De uitbreiding van het distributiecentrum met ruim 11.200 m2 is nodig om toekomstige groei te kunnen faciliteren. Met meer ruimte, meer (pallet)locaties en een hogere efficiency zijn dat de nieuwe stappen die de coöperatie zet richting operationele excellentie.

2020: Quantore bestaat 100 jaar!

Dit jaar bestaat Quantore 100 jaar. Trots zijn we op onze rijke geschiedenis. Inkoopverenigingen die hun doelen nastreefden en obstakels wisten te overwinnen. We zijn groot geworden door samenwerking.