Sociaal verantwoord

Wij bieden regelmatig stage- of afstudeerplaatsen aan. Quantore is een erkend leerbedrijf.  We streven naar deskundige en betrokken begeleiding van stagiairs. Wij willen onze stagiairs de kans geven om hun skills te verbeteren en ervaring op te doen in het bedrijfsleven.

We zijn ons ook bewust van de doelstellingen van gemeentelijke overheden. Zij streven naar meer sociale samenhang in hun gemeenschap, waarbij ook kwetsbare groepen een kans krijgen. Veel gemeenten geven werklozen en mensen die arbeidsongeschikt zijn dan ook bijzondere aandacht. Het is belangrijk dat deze mensen (opnieuw) leren werken in een arbeidsverhouding, zodat re-integratie of doorstroom naar een regulier bedrijf kan plaatsvinden. Met regelmaat besteedt Quantore werkzaamheden uit aan sociale werkplaatsen. Het streven is om in de toekomst extra vacatures en stageplaatsen met WSW’ers uit de regio in te vullen. Wij zetten ons tevens in voor ondersteuning van (jong)volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking. Op deze manier leveren we een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de werkgelegenheid in de regio.

Tevreden leden en medewerkers
Het welzijn van onze medewerkers is belangrijk. Bij het ontwerp van de logistieke inrichting is veel aandacht besteed aan de Arbo omstandigheden. Werkplekken in het kantorencomplex zijn dynamisch en beschikken over centrale printerplaatsen, kantoortuinen en stiltewerkplekken. Ook is er in onze kantine aandacht voor gezonde voeding en gesubsidieerd fruit. Om de tevredenheid onder haar leden te meten, voert Quantore jaarlijks een ledentevredenheidsonderzoek uit. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden jaarlijks verbeterdoelstellingen en concrete actiepunten geformuleerd.