Milieuplan

De essentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat er, naast een winstoogmerk, ook aandacht is voor het milieu en de omgeving. Op deze wijze kan een duurzaam bestaan worden opgebouwd, voor bedrijven én hun uw omgeving. MVO speelt een zeer belangrijke rol in onze bedrijfsvoering. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar groene assortimenten, maar ook naar de interne organisatie en de samenwerking met partners. Daarnaast ondersteunt Quantore diverse lokale en nationale maatschappelijke initiatieven.

Quantore is zich bewust van haar rol in de maatschappij. Als grootste inkooporganisatie voor kantoorartikelen in de Benelux wil zij het goede voorbeeld geven. Quantore heeft een milieuplan opgesteld met concrete doelstellingen en verbeteracties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In het Milieuplan is de volgende missie geformuleerd: Quantore B.V. streeft ernaar haar bedrijfsactiviteiten samen te laten gaan met haar verantwoordelijkheid voor het milieu, de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij haar activiteiten.

Quantore houdt in haar bedrijfsvoering nadrukkelijk rekening met het milieu, met sociale aspecten en met borging van de kwaliteit van haar dienstverlening. Ons beleid op het gebied van MVO is expliciet vastgelegd in onder andere het Milieuplan en een managementinformatiesysteem. Op basis hiervan is Quantore sinds 2012 ISO 14001 gecertificeerd. Wij streven naar continue verbetering en nemen maatregelen gericht op het terugdringen van onze milieubelasting. Andere certificeringen en keurmerken waar wij over beschikken zijn ISO 9001 voor kwaliteitsborging in onze operationele processen en het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) voor bedrijventerrein ‘De Schoenaker’, waar ons logistiek centrum en hoofdkantoor zijn gevestigd.

- Bekijk het certificaat ISO 14001
- Bekijk het certificaat ISO 9001

Verantwoorde logistiek
Onze logistieke installatie is zeer geschikt voor het op een efficiënte en milieutechnisch verantwoordelijke manier verzamelen en verzenden van kleinere orders. Orders worden verzonden in dozen, die perfect afgestemd zijn op de grootte van de bestelling. Het uiteindelijke volume dat door Quantore wordt aangeboden aan de transporteur, is hierdoor minimaal. Door deze manier van werken zijn wij in staat tot minimaal gebruik van vulmateriaal. Standaard wordt als afvulmateriaal een milieuvriendelijk plastic gebruikt. In het Milieuplan benoemen wij belangrijke bedrijfsactiviteiten die raken aan de leefomgeving, zoals: grondstoffenverbruik, restafval, geluid en trillingen, emissies door transporten en verbruik van gas en elektriciteit. Wij meten onze prestaties ten aanzien van deze aspecten en proberen deze doorlopend verder te verbeteren. Concrete maatregelen in onze bedrijfsvoering ter bescherming van het milieu zijn onder meer:

- Het zoveel mogelijk beperken van het gebruik van omverpakkingen door zoveel mogelijk goederen te transporteren in de originele verpakkingen;
- Het terugdringen van papierverbruik in administratieve processen (digitale facturen, digitale loonstroken en digitale archivering);
- De overschakeling naar het gebruik van transparante palletfolie (minder milieubelastend);
- Het aan relaties beschikbaar stellen van het digitale documentenarchief om facturen, pakbonnen en aanverwante documenten te raadplegen.