Groen assortiment

In ons reguliere assortiment is veel aandacht voor duurzaamheid. Het is een strategische keuze om, naast het toevoegen van duurzame artikelen, ook het bestaande assortiment zo veel mogelijk te vergroenen. Dat groene producten niet duurder hoeven te zijn bewijzen we dagelijks. Bij het sourcen van ons huismerk besteden we veel aandacht aan milieuverantwoorde grondstoffen en productietechnieken.

Mede door onze grote volumes, zijn we in staat de extra kosten hiervan zeer beperkt te houden of zelfs te voorkomen. U ziet, bij Quantore en haar leden is een milieubewuste keuze snel gemaakt. Concrete maatregelen in ons assortiment ter bescherming van het milieu omvatten onder meer:

- Het actief aanbieden van een breed assortiment aan producten met een duurzaamheidskeurmerk;
- Het uitgeven van de milieucatalogus, Het Groene Boek, met daarin ruim 3.000 duurzaam geproduceerde artikelen. Dit aantal groeit ieder jaar;
- Voor het Quantore huismerk bij voorkeur kiezen voor duurzaam geproduceerde artikelen. Het aandeel duurzame producten in dit assortiment bedraagt inmiddels ruim 55%.

Sustainable Office
Quantore is actief betrokken bij Sustainable Office, een branchebreed initiatief dat tot doel heeft inkopers en eindgebruikers van duurzame kantoorartikelen beter te informeren en het hen gemakkelijk te maken de juiste producten te vinden. De website www.sustainable-office.eu fungeert als inkoopwijzer voor gebruikers en inkopers van duurzame kantoorartikelen. Alle artikelen op deze site voldoen aan de criteria zoals deze zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast de website en database werkt Sustainable Office ook aan een overkoepelend, onafhankelijk Europees duurzaamheidslabel voor kantoorartikelen. Quantore loopt hierop vooruit door het gebruik van het Sustainable Office-logo in onze catalogi. Staat het Sustainable Office-logo bij een product in onze Assortimentscatalogus, dan weet u zeker dat u goed zit.